Listopad 2013

Svátek Všech svatých

1. listopadu 2013 v 0:42 | Máří Kosáček |  Víte,znáte,tušíte, radíme
První listopadový den je každoročně věnován svátku Všech svatých.-dušičkám.
Kdo se zasloužil o den uctívání?
Zápisy ze čtvrtého století mluví o mučení prvních křesťanů a ty podle všeho, daly základ tomuto svátku.
Při církevních obřadech se vzpomíná ale i na světce.Vše podle všeho to vychází z historické události vysvěcení římského chrámu-Pantheonu v roce 609,kdy do chrámu byly převezeny křesťanské relikvie a ostatky všech svatých.Svátek se původně držel jen v Římě,ale postupně se rozšířil po celé Evropě.
Druhý listopad je znamení uctění památky našich drahých zesnulých,jsou to dušičky.
Podle křesťanského výkladu dlí duše každého člověka po smrti v očistci a délka pobytu je závislá na tom,jak se za pozemského života člověk provinil.Vzpomínkou a motlitbou přispíváme k rychlejší očistě zemřelého.
Dříve se věřilo,že v noci z prvního na druhého listopadu se duše zemřelých vrací na zem,aby si na jeden den odpočinuly od muk,ke kterým byly odsouzeny.
Duše na sebe mohli vzít podobu strašidel,čarodějnic a bludiček.V domácnostech si lidé zapalovali olejové lampy,duše zemřelých si tak mohli ošetřit šrámy a další zranění z očistce.
Také se říkalo,pokud druhého listopadu mrholilo,padala mlha,že duše zemřelých oplakávají své hříchy.